מסלול חוב

קיימים לא מעט משקיעים שחוששים להשקיע את כספם בהשקעה הונית משמעותית, בעיקר עקב שער הריבית שמשתנה תמידית. למשקיעים הסולידיים קיימת כיום אפשרות להיכנס להשקעה במסלול מימון המעניק למשקיע הכנסה פאסיבית קבועה מידי רבעון, כל זאת תוך הימנעות מהסיכונים הקיימים בתנודות השוק ובשווי הנכס.
המשקיעים במסלול חוב מלווים את כספם לשותפות המחזיקה בנכס, ומקבלים קדימות בקבלת ריבית קבועה על פני יתר המשקיעים. בהשקעה זו, המשקיעים אינם תלויים בביצועי הנכס, התשואה שלהם קבועה מראש ואינה תלויה בעליית או ירידת ערכו של הנכס בשוק. משקיעי מסלול המימון נמצאים במקום מצוין מבחינת הקדימות ומקבלים את הריבית מיד אחרי הבנק. מסלול החוב שצובר תאוצה בשנים האחרונות מתאים למשקיע שמחפש אפיק סולידי להשקעה.