מסלול הון

מסלול מסורתי המתאים למשקיע שמחפש תשואה הונית גבוהה ואינו חושש מסיכונים. במסלול זה, כספי המשקיעים מהווים חלק מההון העצמי של העסקה והמשקיעים הם חלק משותפות המחזיקה בנכס. מי שבוחר להצטרף לאפיק ההון, נהנה מתשואה הנובעת ממצב הנכס ומהצלחתו. 

למסלול זה מספר יתרונות משמעותיים- אפשרות להכנסה פאסיבית מהיום הראשון, הזדמנות לרווח הון משמעותי בעת מכירת הנכס ובטוחות נדלנ"יות. אני מאמין שהשקעה במסלול הון מתאימה למשקיעים שלא חוששים מהתנודתיות בשוק ומבינים כי ניתן להגיע לתשואה משמעותית הן בעת ההחזקה בנכס והן בעת המכירה שלו.